Trụ sở chính: Thôn 5, Xã Tà Nung, Tp Đà Lạt

 

– Điện thoại: 08.9669.4088

– Email: thinhphatfarm@gmail.com

– Website: https://thinhphatfarm.com/